Välkommen till sjukhusskolan

Sjukhusundervisningen (sjukhuskolan) är till för dig som vårdas på Akademiska sjukhuset och går i grundskola eller gymnasieskola.

Undervisningen är individanpassad. Den sker i samråd med dig som elev och oftast också med vårdnadshavare, ordinarie skola och vårdpersonal.

Undervisningen ska så långt det är möjligt motsvara den du får på din ordinarie skola. Det är bestämt i skollagen (24 kap 17§).

Sjukhusskolans lärare finns på barnsjukhuset och i Psykiatrins hus. Vi har klassrum där du får din undervisning individuellt eller i liten grupp. Om du inte har möjlighet att komma till något av våra klassrum kan du få undervisning på den avdelning där du vårdas.

Kontakt

Vill du komma i kontakt med sjukhusundervisningen (sjukhusskolan) kan du kontakta någon av våra lärare.

Om du går i förskoleklass kan du kontakta lekterapin på barnsjukhuset på telefonnummer 018-611 58 65.

Uppdaterad: