Gradvis återgång till närundervisning

Uppsala kommuns gymnasieskolor övergår från och med 25 januari till och med 1 april till fjärr- eller distansundervisning kombinerad med närundervisning.

Vid en pressträff på torsdagen lämnade regeringen besked om förlängning av nationella restriktioner. Folkhälsomyndigheten meddelade att de rekommenderar att undervisningen på gymnasieskolan ska bedrivas i kombination av fjärr- och distansundervisning och med närundervisning. Rekommendationen gäller från 25 januari till 1 april.

– Det är positivt att gymnasiet får möjlighet att återgå till viss undervisning på plats nästa vecka. Undervisning som är förlagd på skolan är det bästa för elevernas undervisning och trygghet. Ju mer närundervisning som eleverna får, desto bättre är det säger Christine Kastner Johnson, chef för kommunal gymnasieskola i Uppsala kommun.

Följer utvecklingen

Gymnasieledningen har fortsatt tät dialog med Upplands lokaltrafik, smittskyddsenheten i Region Uppsala och gymnasieskolorna för att bevaka smittspridningen. Läget kan snabbt förändras och det är önskvärt att Uppsala kommuns gymnasieskolor så snart som möjligt kan komma igång med enbart undervisning på plats.

Gymnasieskolornas planering av undervisningen

Se gymnasieskolornas planering och utbildningar som är undantagna från beslutet från 25 januari till 19 februari. I genomsnitt 30 procent av eleverna på gymnasiet ska studera på distans. Inför den 19 februari fattar gymnasiechefen beslut om eventuella förändringar i planeringen utifrån aktuellt smittläge.

Gäller inte gymnasiesärskolan

Gymnasiesärskolan omfattades inte av den tidigare rekommendationen om fjärr- eller distansundervisning och påverkas därför inte heller av den nya rekommendationen.

Läs pressmeddelande från Utbildningsdepartementet om justerad rekommendation om fjärr- eller distansundervisning i gymnasieskolan.

22 januari 2021