Om sjukhusundervisning

Sjukhusundervisning är en särskild undervisning som med stöd av skollagen anordnas för elever i grundskolan, gymnasieskolan, särskolan och gymnasiesärskolan som på grund av sjukdom eller liknande skäl vårdas på sjukhus och inte kan delta i det vanliga skolarbetet.

Sjukhusundervisning syftar till att upprätthålla elevens skolgång under sjukhusvistelsen. Det ställer höga krav på samverkan dels med sjukhusets personal, dels med elevens hemskola. Sjukhusundervisningen bidrar bidrar även till insatser som underlättar elevens skolsituation i stort, t.ex. extra stöd eller anpassningar i studiegången. Dessutom är sjukhusundervisningen en viktig informationslänk mellan elevens hemskola och vården.
Undervisningen anpassas helt och hållet efter varje elevs behov, förutsättningar och dagsform och individuell undervisning utgör basen i verksamheten.

Sjukhusundervisningen i Uppsala tillhör Resursenheterna, läs mer via länken till höger.

Uppdaterad:

Andra sidor under: Om sjukhusundervisning