Om sjukhusundervisningen

Sjukhusundervisning är en särskild utbildningsform som med stöd av skollagen anordnas för elever i förskoleklass, grundskola, grundsärskola, specialskola, sameskola, gymnasieskola och gymnasiesärskola, som på grund av sjukdom eller liknande skäl vårdas på sjukhus och inte kan delta i det vanliga skolarbetet.

Sjukhusskolan i Uppsala vänder sig till elever 7-22 år som vårdas på Akademiska sjukhuset.

Sjukhusundervisningen i Uppsala kommun finns på tre olika enheter:

  • Akademiska barnsjukhuset
  • Barn- och ungdomspsykiatrin
  • Folke Bernadotte regionhabilitering

Sjukhusskolans lärare arbetar på uppdrag av elevens ordinarie skola. Eleverna ska utifrån sina förutsättningar få en utbildning som så långt som möjligt motsvarar den utbildning eleven skulle ha deltagit i i hemskolan.

Målet med sjukhusundervisningen är att eleven efter sjukdomstiden ska kunna återgå till undervisning vid sin ordinarie skola.

Enhetschef sjukhusundervisningen
Ulrika Nissemark
Uppdaterad: