Om sjukhusundervisning

Sjukhusundervisning är en särskild utbildningsform som med stöd av skollagen anordnas för elever i förskoleklass, grundskola, grundsärskola, specialskola, sameskola, gymnasieskola och gymnasiesärskola, som på grund av sjukdom eller liknande skäl vårdas på sjukhus och inte kan delta i det vanliga skolarbetet.

Sjukhusundervisning syftar till att upprätthålla elevens skolgång under sjukhusvistelsen. Det ställer höga krav på samverkan dels med sjukhusets personal, dels med elevens ordinarie skola. Sjukhusundervisningen bidrar även till insatser som underlättar elevens skolsituation i stort, t.ex. extra stöd eller anpassningar i studiegången. Dessutom är sjukhusundervisningen en viktig informationslänk mellan elevens ordinarie skola och vården.
Undervisningen anpassas helt och hållet efter varje elevs behov, förutsättningar och dagsform och individuell undervisning utgör basen i verksamheten.

Uppdaterad: