Folke Bernadotte regionhabilitering

Folke Bernadotte regionhabilitering (FBH) är en del av Akademiska barnsjukhuset. Till FBH kommer barn och ungdomar med neuropediatriska frågeställningar utifrån diagnoserna cerebral pares (CP), ryggmärgsbråck (MMC), ätsvårigheter, ovanliga missbildningssyndrom, förvärvade hjärnskador, inlärningssvårigheter och neuromuskulära sjukdomar. De kommer för utredning eller behandling.

Sjukhuslärarna på FBH ingår i de tvärprofessionella team som bildas kring varje elev. Sjukhuslärarna har alltid kontakt med elevernas ordinarie skola inför vistelsen på FBH och skolpersonalen bjuds alltid in till det utskrivningsmöte som avslutar elevens vistelse på FBH.

Specialpedagog
Ann
Specialpedagog
Cristina (tjl 2022)
Personalrum
Uppdaterad: