BUP

Sjukhusundervisningen inom barn- och ungdomspsykiatrin riktar sig till grund- och gymnasieelever under den tid eleven är inlagd på sjukhus. Undervisningen är individanpassad och sker i samråd med elev, vårdnadshavare, ordinarie skola samt vårdpersonal. Rätten till undervisning på sjukhus regleras i skollagen och ska så långt det är möjligt motsvara ordinarie undervisning.

Kontakt

Leg. lärare
Helena
Leg. lärare
Catarina
Uppdaterad: