BUP

Sjukhusundervisningen inom barn- och ungdomspsykiatrin riktar sig främst till grund- och gymnasieelever under den tid eleven är inlagd på sjukhus. Undervisningen är individanpassad och sker i samråd med elev, vårdnadshavare, ordinarie skola samt vårdpersonal. Rätten till undervisning på sjukhus regleras i skollagen och ska så långt det är möjligt motsvara ordinarie undervisning.

Kontakt

Lärare Helena Frank, 073-095 67 56

Lärare Mia Grape, 073-095 67 55

Lärare Catarina Kylberg, 073-095 67 54

Uppdaterad: