Barnsjukhuset

Sjukhusundervisningen på Akademiska barnsjukhuset välkomnar elever i förskoleklass, grundskola, grundsärskola, specialskola, sameskola, gymnasieskola och gymnasiesärskola att få hjälp med sina studier under sjukhusvistelsen.

Rätten till undervisning på sjukhus regleras i skollagen och undervisningen ska så långt det är möjligt motsvara elevens ordinarie undervisning. Undervisningen är individanpassad och sker i samråd med elev, vårdnadshavare, vårdpersonal och ordinarie skola.

Sjukhusunderviningen på Akademiska barnsjukhuset har sina lokaler i hus 95 Nbv och öppnar varje vardag kl 09:00.

Tel. till personalrum: 018 - 611 58 67 alt. 070-287 93 08

 

Uppdaterad: