Barnsjukhuset

Sjukhusundervisningen på Akademiska barnsjukhuset har sina lokaler i hus 95 nbv och öppnar varje vardag kl 09:00.

Rätten till undervisning på sjukhus regleras i skollagen och undervisningen ska så långt det är möjligt motsvara elevens ordinarie undervisning. Undervisningen är individanpassad och sker i samråd med elev, vårdnadshavare, vårdpersonal och ordinarie skola.

 

 

 

Leg. lärare
Åsa
Leg. lärare
Mia
Leg. lärare
Katta
Personalrum
Uppdaterad: