Barnsjukhuset

Sjukhusunderviningen på Akademiska barnsjukhuset har sina lokaler i hus 95 Nbv och öppnar varje vardag kl 09:00. Tel. till personal: 018 - 611 58 67 alt. 070-287 93 08

Rätten till undervisning på sjukhus regleras i skollagen och undervisningen ska så långt det är möjligt motsvara elevens ordinarie undervisning. Undervisningen är individanpassad och sker i samråd med elev, vårdnadshavare, vårdpersonal och ordinarie skola.

 

 

 

Uppdaterad: